Hiệu chỉnh, chỉnh sửa các thành phần trong Ladipage

Hiệu chỉnh, chỉnh sửa các thành phần trong Ladipage. Bài viết thuộc chuỗi Hướng dẫn Cách tạo thiết kế Landing page đơn giản miễn phí với Ladipage.