Kiếm tiền online trên Facebook với Ad Breaks

Chúng ta đã nghe rất nhiều với loại hình kiếm tiền online trên YouTube. Rằng nếu chúng ta làm video và đăng tải lên, nếu kênh đủ điều kiện kiếm tiền (ngày xưa còn chả cần cái điều kiện gì cả) thì YouTube sẽ trả tiền cho chúng ta. Còn mà đăng mấy bài viết, hình ảnh hay video lên Facebook thì chẳng được gì phải không nào?

Nhưng nay mọi thứ đã khác rồi!

Bạn có thể kiếm tiền trên Facebook như YouTube rồi đó.

Tức là chúng ta cũng có thể đăng tải video lên trên Facebook Watch – một nền tảng chia sẻ video được Facebook triển khai.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *