Định dạng thời gian (giờ, phút, giây) đúng cách trong Excel

Định dạng thời gian (giờ, phút, giây) đúng cách trong Excel – Hướng dẫn tin học văn phòng Định dạng về thời gian là định dạng chúng ta thường bị lỗi rất nhiều. Do sơ xuất trong quá trình xử lý các hàm tính toán, do nhận file từ máy tính khác .v.v.

Tất cả những điều này sẽ làm mất tính nhất quán trong cùng một cột dữ liệu, hoặc thậm chí sẽ gây nên sai sót trong việc tính toán thời gian…

Để hiểu đúng bản chất của việc định dạng thời gian trong Excel (giờ, phút, giây) để có thể áp dụng trong các trường hợp khác nhau. Các bạn hãy cùng xem video này và thực hiện cùng mình nhé!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.